>

Horeca


HORECA IN DE POLDER | OVERNACHTEN IN DE POLDER


  • Waarom komen sommige gasten wel terug en anderen niet? 
  • De gast is in jouw optiek koning, maar ervaart de gast dat ook zo? 
  • Heeft dit te maken met hoe de medewerkers overkomen bij gasten? 
  • Hoe ze omgaan met een klacht? 
  • Of hoe de medewerkers reageren op lastige gasten? 



Klantgericht en klantvriendelijk te werk gaan zorgt ervoor dat u ‚Gastvrijheid’ uitstraalt.


gastvrij ja nee


D e   S c h e r m e r   g a s t v r ij !



Onderstaand een zeer treffend en herkenbaar verhaal over gastvrijheid. 

Smakelijk verteld waarbij een diep gekoesterde wens naar echte en oprechte gastvrijheid voelbaar is. 


Bron: YouTube


TripAdvisor-logo


🇳🇱    |  Links  |  Downloads  |  Contact   |  Disclaimer  |  Privacy  |  Site Map  |  Auteursrechten | Licentierecht   🇳🇱